Obchodní podmínky

 

 Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

  • Společnost: S&H Truhlářství Group s.r.o.
  • IČ: 144 41 748
  • DIČ: CZ14441748
  • se sídlem: Lomová 306,10300 Praha 10 - Kolovraty                
  • provozovna: Soumarská 46, 38451 Volary okr. Prachatice
  • email: info@shtruhlarstvigroup.cz
  • telefon: +420 702 124 724, +420 723 009 520
  • www:detskynabytekzmasivu.cz

(dále jen „prodávající“)

upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a kupujícím vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a 2. osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod prodávajícího je umístěn na internetové adrese www:detskynabytekzmasivu.cz (dále jen „Internetový obchod“.)

Kupující zasláním své objednávky (dále jen „Objednávka“) stvrzuje, že souhlasí s těmito Obchodními podmínkami.

 

Uzavření Kupní smlouvy

Účelem uzavření Kupní smlouvy je nákup zboží nabízeného v Internetovém obchodě (dále jen „Zboží“), které Kupující od Prodávajícího kupuje.

Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení Objednávky Kupujícímu.

O potvrzení Objednávky, přijetí platby a odeslání Zboží je Kupující informován e-mailovou zprávou na adresu, jím zadanou při vyplňování formuláře Objednávky v Internetovém obchodě.

 Kupujicí si je vědom,že výrobky jsou ruční práce a mohou se díky broušení do hladkého povrchu, lišit míry, než jsou uváděny.  +- 0,3mm

Odstoupení od Kupní smlouvy a vrácení Zboží

Kupující má právo do 14 dnů od doručení Zboží od Kupní smlouvy odstoupit a Zboží vrátit.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, pokud bylo Zboží na jeho přání upraveno nebo vyrobeno.

Kupující je povinen před vrácením zboží prodávajícího o tomto kroku písemně informovat přes e-mail, který je v internetovém obchodě uvedený jako kontaktní.

Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez vad a opotřebení způsobených užíváním a bezpečně zabalené. Prodávající má právo nedostatečně zabalený či při přepravě poškozený balík s vraceným zbožím nepřevzít.

Zboží zasílané zpět není možné posílat na dobírku.

Částka za vrácené Zboží bude kupujícímu vrácena po doručení Zboží Prodávajícímu a to na účet, který Kupující uvede.

Veškeré náklady spojené s dopravou vráceného zboží hradí Kupující.

 

Reklamace

Ke každé Objednávce je kupujícímu vystaven daňový doklad. Kupující jej obdrží spolu se zbožím nebo jej nalezne v online podobě v e-mailu u Objednávky. Tento doklad slouží zároveň jako záruční list.

Záruka se vztahuje na zjevné vady Zboží. Záruka se nevztahuje na vady a poškození Zboží, které jsou způsobeny jeho používáním, opotřebováním, znečištěním či nevhodným způsobem čištění. Záruka se dále nevztahuje na poškození vzniklé nadměrným mechanickým, chemickým, tepelným či jiným namáháním, ani na poškození způsobené nevhodným zacházením.

Kupující má v případě uznání reklamace přednostně nárok na zaslání bezvadného Zboží. V případě opakující se vady stejného charakteru má Kupující nárok na odstoupení od Kupní smlouvy a na vrácení částky za vadné Zboží. Postup vrácení Zboží je uveden v těchto Obchodních podmínkách.

 

Dodací a platební podmínky

Platbu za Zboží hradí Kupující předem na bankovní účet Prodávajícího. Při osobním převzetí je možná platba v hotovosti.

Prodávající odešle Kupujícímu Zboží nejpozději do 14 pracovních dnů od připsání platby na účet. U zboží vyrobeného na zakázku či upravovaného dle přání Kupujícího termín dodání závisí na vzájemné dohodě.

Kupující volí způsob dodání zboží z následujících variant:

- na adresu určenou kupujícím prostřednictvím České pošty
- na adresu pobočky České pošty, kterou si kupující zvolí v objednávkovém formuláři.

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje jsou považovány za důvěrné a budou použity pouze pro potřebu vyřízení Objednávky Kupujícího. Tyto údaje nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě ani jinak zneužity.

Osobní údaje nebudou použity ani pro zasílání marketingových či informačních zpráv, pokud k tomu Kupující neudělí svůj výslovný souhlas. Tento souhlas je možno kdykoliv odvolat přes kontaktní e-mail, který je uvedený v Internetovém obchodě.

Heureka:
„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 10.12.2019